Tag: AMBI-125

Thầy giáo móc cua cô học trò Mashiro Kisaragi cuồng dâm

Thầy giáo móc cua cô học trò Mashiro Kisaragi cuồng dâm, vậy. – Bà đừng trách mẹ Lan, mẹ cháu ngại ông bà vừa đau lòng chuyện cậu Thành chưa nguôi ngoai nên để từ từ rồi nói. Với lại mẹ cháu cũng sợ ông bà phản đối nữa. Chẳng phải là hôm nay cháu về đây để đón bà xuống dưới xem mắt con rể là gì. – Này cháu, thế cháu đã có gặp qua người sắp lấy cái Lan chưa? Thằng đó bao nhiêu tuổi, già hay trẻ có phải là cái tên hói đầu bụng cũng bự không? Tao nghi ngờ lắm, Dạy kèm cho nữ sinh Mashiro Kisaragi cuồng dâm cái thằng mất nết đó cũng mò tìm tới đây một hai lần dò hỏi thông tin về cái Lan, nếu đúng là nó