Tag: DVAJ-513

Kẹt trong cơn bão cùng nữ chủ tịch Nanami Kawakami lồn đẹp

Kẹt trong cơn bão cùng nữ chủ tịch Nanami Kawakami lồn đẹp, qua nhà tôi để đoàn tụ cùng với con gái. Khi xe của Nguyệt và của Tâm gần tới nhà họ Hứa thì đám đông vẫn chưa giải tán, Kẹt trong cơn bão cùng nữ chủ tịch Nanami Kawakami lồn đẹp vẫn tập trung thành từng nhóm nhỏ 4, 5 người đứng dưới những gốc cây hóng mát tán chuyện hay đứng ở dưới cổng nhà. Mặc dù xe của Nguyệt chỉ đi trước xe của Tâm một đoạn ngắn nhưng Tâm vẫn giả vờ mở cửa ra để hỏi người dân về đường tới nhà họ Hứa. Người dân thì lại cứ tưởng là xe của cán bộ huyện tới viếng tang nhà họ Hứa vì ông cụ từng là lãnh đạo huyện nên chỉ đường, tiện thể