Tag: JUL-570

Nứng cặc nên làm liều địt con riêng của vợ Ai Mukai lồn múp

Nứng cặc nên làm liều địt con riêng của vợ Ai Mukai lồn múp, sau lưng tôi để bóp vai cho tôi. – Để em đấm vai cho lão gia đỡ mỏi. – Lấy cho anh cái điện thoại. – Con Ngân còn quỳ ở đấy làm gì, không mau… ông cụ thấy tôi nói đưa điện thoại thì giục con dâu. Ông đã biết tôi thích gì khi gọi điện thoại. Ngân cũng biết vì đã quen thấy bố chồng đích thân giục thì cũng chúi đầu lại thành giường ngậm của tôi vào mút. Tuyền đang quen mút của tôi ở trên xe và thấy kích thích vì độ khủng bố của nó. Đang hưng phấn thì tới nhà, Nứng cặc nên làm liều địt con riêng của vợ Ai Mukai lồn khít nghĩ là vào nhà sẽ được làm tình ngay