Tag: Koyoi Konan

Thèm thuồng cặp vú của chị của bạn thân Koyoi Konan nóng bỏng

Thèm thuồng cặp vú của chị của bạn thân Koyoi Konan nóng bỏng, hưởng đến danh dự, Thanh niên số hưởng được chịch chị bạn gái Koyoi Konan vắng chồng tiết hạnh của cô cũng như dòng tộc. Do đó tôi bắt buộc phải nghĩ ra biện pháp để bác Dũng có con, chỉ cần một hai đứa giống bác và có giấy tờ xét nghiệm ADN xác nhận huyết thống để chứng minh với mọi người là bác vẫn có thể thụ thai nhân tạo hay gián tiếp thì sẽ giải mối oan cho cô dung. Đối với các chị em của bác Dũng hay người trong dòng tộc của bác thì việc làm đó của tôi là cao cả vì dòng tộc nhà họ và họ biết ơn tôi cũng như là hối thúc bác Dũng thuyết phục cô Dung. Nhưng