Tag: MIDE-903

Dạy kèm cho em học sinh Nana Yagi lồn múp

Dạy kèm cho em học sinh Nana Yagi lồn múp hiện và ngăn cản. Thế nhưng một trong hai cô gái trẻ là con nuôi của Thục thì vẫn nhất mực đòi đi nếu không dọa sẽ tự tử. Rồi cô bé đó lại thuyết phục ngược lại mẹ nuôi của mình là mẹ cũng không phải là con ruột của bà (chính là cô Hạnh) Thuyết phục mẹ bỏ đi theo mình để cùng hưởng sung sướng với mình. Cuối cùng thì cũng không hiểu vì sao mà cô Thục đi theo hai cô gái trẻ.