Tag: MIDE-923

Đi làm gia sư chén luôn gái mới lớn Nanasawa Mia nhiều nước

Đi làm gia sư chén luôn gái mới lớn Nanasawa Mia nhiều nước, hàng của nhà họ Hứa sắp nhập về, Đi dạy nhưng được địt nữ sinh cấp ba Nanasawa Mia thiếu thốn mà tôi nghi ngờ là có dính líu đến ma túy. Nguyệt đã huy động gần hết nhân lực có thể ở Lào Cai để làm việc này. Đã xác định được lão Nhị nhà họ Hứa đã tới Lào Cai và dẫn đầu công tác áp giải hàng hóa. Hàng thì theo kế hoạch và theo những gì mà người của Nguyệt tiếp cận được với lão Nhị nhà họ Hứa và nghe lén được thì ngày mai sẽ làm thủ tục thông quan. Với tác động của Nguyệt thì ông thiếu tướng cũng đã chuyển lên Lào Cai hai máy soi hiện đại nhất mà công an và