Tag: Mizukawa Violet

Vô tình được địt chị dâu Mizukawa Violet thiếu thốn

Vô tình được địt chị dâu Mizukawa Violet thiếu thốn , của Mã Vân Long, đánh vào trên người đối phương. Nhưng thanh niên cao to này như gấu lớn hình người, Thanh niên làm liều địt vợ ông chủ Mizukawa Violet lồn múp đả kích như thế hoàn toàn không cách nào tổn thương được đến hắn! – Ha ha ha! Ta tu luyện Thiết Bích Công, hiện giờ đã đạt đến tầng thứ sáu, cả người cứng rắn như sắt, chỉ nói phòng ngự, trong ngoại môn không ai có thể sánh bằng! Mã Vân Long cười ha hả. – Thân pháp của ngươi quả thật quỷ dị, đáng