Tag: PRED-428

Ngủ nhờ nhà sếp nữ Karen Yuzuriha dâm đãng

Ngủ nhờ nhà sếp nữ Karen Yuzuriha dâm đãng , so sánh với Thánh Linh Thiên Vận a. Công pháp mà hai tên này tu luyện cũng khiến Lạc Nam xem mà thèm nhỏ dãi, một kẻ sở hữu chín môn Đạo Pháp, Bất ngờ khi biết độ dâm của em đồng nghiệp Karen Yuzuriha lồn khít một kẻ cướp đoạt và thao túng lực lượng trong thiên địa ở phạm vi nhất định. Bất quá sau khi cướp đoạt Cấm Kỵ Công Pháp ở chỗ Diệm Lãnh thất bại, Lạc Nam cũng biết trong linh hồn của mấy tên Thiên Tử này chắc hẳn cũng sẽ có Cấm Chú do đại năng thuộc Đạo