Bất ngờ trước độ dâm của chị họ Hinata Hikage lồn hồng , tác dụng gì không?” “Ồ, đây là lệnh bài chiêu sinh của Đại Nguyên Thiên Viện, ngươi từ đâu có được?” Huyết Chiêu Dương hỏi. “Lần trước ở Tử Hải, Em trai nứng cặc hiếp luôn chị họ Hinata Hikage mông to một vị tự xưng là ngoại trưởng lão Cương Sa Chí Tôn cho ta.” Lạc Nam hồi đáp. Huyết Chiêu Dương gật gù: “Ngoại trưởng lão là những Chí Tôn phụ trách tìm kiếm mầm móng thiên tài trong thiên hạ để mang về Đại Nguyên Thiên Viện tham gia chiêu sinh, với thiên phú của ngươi được nhắm đến cũng không có gì đặc biệt.” “Thế lệnh bài này có lợi ích gì?” Lạc Nam