Thanh niên số hưởng được chén bạn thân của vợ Akari Mitani nhiều nước , phòng cực kỳ phóng đãng! Đây không phải thanh lâu thông thường, mà là Hạnh Xuân Lâu nơi trăng gió đứng đầu Phong Vũ Thành, Thanh niên số hưởng được chén bạn thân của vợ Akari Mitani gợi cảm cô nương bên trong mỹ mạo nhất lưu, công phu tềnh giường cũng tinh thông không kém, chỉ là giá cao kinh người, người thường thu nhập một năm gom lại cũng không đủ đến đây chơi một bữa. Kết bạn vô ý mà! Chu Hằng lắc đầu liên tục, tuy công phu bốn người Chư Chí Hòa cũng không tệ,