Bất ngờ trước độ dâm của sếp nữ Kaede Karen thiếu thốn , biết trước sẽ có con thì tôi sẽ lựa chọn có con với người khác. Nhưng nếu quay lại quá khứ và không biết gì thì tôi vẫn lựa chọn một lần nữa như cũ để có được đứa con này. Có lẽ đây là cái duyên cũng là cái nợ. Mỗi người bước vào cuộc sống của nhau không vì mục đích gì thì cũng mang lại hệ quả đi kèm, Bất ngờ trước độ dâm của em đồng nghiệp Kaede Karen thiếu thốn làm thay đổi đường đời của nhau. Đến giờ tôi vẫn lo làm ăn kiếm tiền, cũng như giấu kín chuyện cho