Thanh niên số hưởng gạ tình vợ hàng xóm Mitani Akari cuồng dâm , nhà em, còn chuyện nhà chị thì em không dám tham dự, nhưng bé Thảo học xong thì cũng làm cho vợ chồng em, Thanh niên số hưởng gạ tình vợ đồng nghiệp Mitani Akari khát tình nên chị yên tâm. Chị: Cũng cảm ơn 2 em. Thấy chị có vẻ buồn buồn mình mới lựa cái lót ren màu đỏ: Mình: Cái này nha chị. Chị: Thôi, mặc cái đó ngại lắm. Mình: Chị mặc có ai thấy đâu mà ngại, có thấy thì… Chị: Thì sao dượng? Mình: Thì trên người còn có gì đâu, lúc đó chỉ có thở chứ ngại gì chị,