Vào khách sạn trú mưa cùng nữ đối tác Kanami Mai mông đẹp , này sao? Chu Hằng giơ giơ lên Sương Hàn Kiếm. – Thông minh! Phùng Đằng Viễn giơ lên ngón cái khen: – Đây chính là bảo kiếm đại tiểu thư yêu quý nhất, không ngờ lại đưa cho ngươi, sách sách sách! Hắn liên tục gật đầu,Sung sướng xuất tinh vào mồm sếp nữ Kanami Mai dâm đãng vẻ mặt không giấu nổi kinh ngạc. Hắn không hoài nghi kiếm này là do trộm, cướp có được, bởi vì kiếm có thể trộm, có thể đoạt, nhưng mà Phi Bộc Kiếm Pháp thì sao? Ngày hôm qua Chu Hằng