Xã hội đen cưỡng dâm nữ điệp viên Nao Jinguji ngọt nước , nhanh nhảu chạy đi… “Để em chạy qua báo với bên anh Minh “rỗ” để ảnh cho thêm người.” Hòa Chó điên nói. “Thằng ngu! Tao kêu mày đi hồi nào.” “Bây giờ bọn nó như rắn mất đầu, Bỏ thuốc kích dục rồi hãm hiếp nữ điệp viên Nao Jinguji khát tình thương tật như vậy thì một tay tao cũng cho tụi nó về trời được. Mày đi qua đó kêu người khác nào chia đôi công trạng.” Tám Sọ ngồi bịch xuống ghế sofa tay châm điếu thuốc vừa nói vừa phì phèo. “Dạ…” Hòa Chó điên trả lời Tám