Bài học tình dục đầu đời cùng mẹ của bạn Yu Shinoda nõn nà , máu thằng Bi Lớn không nghe gì cả, nó điên cuồng đánh đấm, Bài học tình dục đầu đời cùng mẹ của bạn Yu Shinoda nõn nà nhặt con dao thằng em nó bỏ lại chém loạn xạ làm hai thằng bụi đời lo sợ chưa dám lao vào. Lúc này có vẻ mất máu nhiều làm thằng Bi Lớn thấm mệt, tim nó đập loạn xạ, mồ hôi đầm đìa, máu ướt đẫm cái áo ba lỗ nó đang mặc. Nó cứ đứng đó chém loạn xạ vào không trung, động tác có phần chậm dần do mỏi cơ. Thái Sơn thấy vậy nhân lúc sơ hở liền lấy