Bịt mắt rồi địt tập thể nữ giáo viên Rimi Momono vắng chồng, thân với Tuyết. Những người mới đến thì có chăng cũng chỉ ngấm ngầm đố kị trong lòng vì biết thân phận kẻ mới đến và biết địa vị của Tuyết. Nhung cũng muốn được đi nhưng không được chấp nhận. Chỉ có Thúy, Bịt mắt rồi địt tập thể nữ giáo viên Rimi Momono nõn nà Hương và thêm Giang là mỗi người một ý nói ra nói vào về việc tôi thiên vị Tuyết. Giang là người nói nhẹ nhàng nhất và cũng ít có ác cảm nhất. Chủ yếu nói có ý đề cao Tuyết được tôi yêu chiều sủng ái. Thời gian vừa rồi Giang bị Lan đưa vào diện cấm vận cùng với Nhung do đang có thai trong giai