Bố chồng hồi xuân yêu luôn con dâu Mitsuha Higuchi nóng bỏng, đến chỗ hẹn với em, hôm nay em đột ngột hẹn tôi dù tối nay em không có lịch học thêm, em làm tôi mong đợi từ trưa đến giờ với một tin nhắn đầy khiêu khích: “Em muốn ngủ với anh, Bố chồng hồi xuân yêu luôn con dâu Mitsuha Higuchi lồn hồng em nhớ anh quá”. Tôi tự bật cười với mình khi nhớ đến tin nhắn của em, “ngủ” là một từ đầy mâu thuẫn, lẽ ra phải là “thức” với anh mới đúng chứ nhỉ. Đến điểm hẹn quen thuộc, tôi gửi xe và đứng đợi em, hơn 15 phút trôi qua em vẫn không đến, “Có lẽ em đi làm về trễ”, tôi đã nghĩ như vậy và tiếp tục chờ đợi. Nửa tiếng rồi,