Chăn rau sạch cùng em sinh viên Kotomi Ono vắng chồng, vì cậu Thành mới mất mà con vợ mất nết lại như thế,Xuất tinh vào mồm em sinh viên Kotomi Ono mông to mẹ mới chỉ về được hôm cậu Thành mất còn từ khi đó thì chưa về được. Hơn nữa là đám cưới của chúng mình sắp tới ngày đó rồi, bên nội về cơ bản đã xong nhưng cái khó nhất bây giờ lại dồn về bên ngoại. Ông ngoại thì Long đã ép cho ngủ với mợ rồi như vậy cũng bịt miệng được rồi nhưng còn bà ngoại nữa. Mẹ muốn Long tìm cách ép cho bà chấp nhận kể cả việc như dùng cách với cô tư, mẹ cho phép đó. Chẳng phải là hai người kia cũng chỉ kém bà một vài