Chồng số hưởng chịch luôn đồng nghiệp của vợ Karen Yuzuriha nứng lồn , lúc này vẫn đang cực kỳ nặng nề. Lý do rất đơn giản, Trụ Việt Tông suy cho cùng chỉ là một thế lực mà thôi, trong khi đó địch nhân sắp phải đối mặt lại là những tồn tại cường đại của cả một châu lục. Nếu xét về nội tình của từng thế lực cấp Chí Tôn, Phim sex ông chồng số hưởng và bạn của vợ Karen Yuzuriha thèm cặc Trụ Việt Tông dám vỗ ngực thừa nhận không thua kém bất kỳ thế lực nào khác, nhưng nếu so với cả một đại châu như Ẩn Châu thì quá mức khó khăn, khó lòng