Chồng số hưởng được chịch bạn của vợ Akari Mitani nhiều nước, anh chút nhé. Con trai của cô ấy sẽ được thả ra ngay thôi. Tôi quay qua nói với Quỳnh rồi đi vào trong cùng với người quản lý. – Vâng. Anh cứ đi đi, em chờ. Quỳnh cũng đã nghe và biết được chuyện này có liên quan đến Nguyệt. – Sao giờ có chuyện gì anh có thể nói được rồi. Liên quan đến Nguyệt như thế nào? Vừa vào phòng tôi đã lập tức hỏi ngay. – Chuyện là thế này, Xả stress với bạn của vợ Akari Mitani thèm cặc để tôi nói rõ đầu dây mối nhợ cho cậu nghe. Những gì bà mẹ kia kể với cậu chắc cậu cũng nghe rõ hết rồi. Tên kia cái người bị chúng