Đang học thì địt luôn cô giáo dạy vẽ Misa Amagami lồn hồng, cô. Anh là bộ đội đặc công nên mấy chuyện sơ cứu này anh rất thành thục. Trong lúc tôi hô hấp nhân tạo cho cô Mận thì anh Trung vắt chéo hai tay cô để tôi ép nước. Thực ra ngay từ khi cứu được cô Mận ở dưới sông lên bờ là anh Trung đã lập tức sơ cứu cho cô, ép nước ở trong bụng và phổi cô ra ngoài một ít rồi, Học trò mất dạy địt luôn cô giáo dạy vẽ Misa Amagami thèm cặc còn việc hô hấp nhân tạo thì anh không dám làm và muốn nhường cho tôi sau này thì anh cũng thú nhận như thế. Tôi ép một lúc thì cũng có một vài dòng nước ứa ra từ miệng cô. Chú Thắng đứng ở