Đang thất tình thì được địt vợ hàng xóm Mina Kitano ngọt nước , trọng của thị trấn Lâm Sơn Trấn đã bắt đầu hiển hiện, những chuyện khác không nói, hiện tại giá nhà đất và cho thuê nhà ở thị trấn Lâm Sơn giá cả đã bắt đầu tăng cao. – Thế nhưng theo cháu được biết, con đường này lúc thành lập ban chỉ huy thì không có lãnh đạo nào của thị trấn Lâm Sơn, dựa theo suy nghĩ của cháu là không hợp lý, Thỏa mãn cơn nứng lồn cho vợ hàng xóm Mina Kitano lồn đẹp chú và và dì Vương Bách Lệ phải là thành viên nằm trong ban chỉ huy mới đúng, chú có cảm thấy trong chuyện này có điều bất bình thường không? Đinh Nhị Cẩu hỏi, thật ra