Đến nhà ngủ nhờ sếp nữ Horiuchi Mikako vắng chồng, bất động. Bảo Thy với hơn 20 năm trên núi chỉ có ăn với luyện võ, có thể nói đã là một cao thủ hàng đầu. Ngay cả các võ sư có tiếng và có sự đề phòng cảnh bị trước cũng chưa chắc đã có thể tránh né hay hóa giải ngón chỉ điểm huyệt nhanh như điện xẹt của Bảo Thy. Huống hồ đây lại chỉ là một người phụ nữ liễu yếu đào tơ hoàn toàn không có sự phòng bị thì sao có thể thoát được. – Các em, hãy mau mau mang đồ ra đây. Chị em chúng ta phục vụ lão gia nào, Ngủ lại nhà em đồng nghiệp Horiuchi Mikako lồn múp để cho cô ấy chứng kiến hoặc là để anh ấy vui vẻ