Em chồng nghịch lồn chị dâu Nanami Tina nhiều nước, chỉ nheo nhóc thêm, thêm miệng ăn mà không thêm nương rẫy ngô bắp thì chỉ có đói mà thôi. – Đúng vậy đó… ai mà chẳng muốn đông con, con đàn cháu đống… với lại nói thật không biết mọi người thế nào chứ, Địt tập thể vợ của anh trai Nanami Tina thiếu thốn tôi là tôi chúa ghét cái bao ấy, nó mất sướng… nhưng không đeo thì vợ nó cứ sòn sòn thì mình nuôi không nổi… – Mọi người nói đúng nhưng trưởng họ đã có ý kiến như vậy thì chắc là trưởng họ phải có sáng kiến và cao kiến để giải quyết vấn đề rồi. Chúng ta vẫn nên nghe hết ý kiến của trưởng họ… Tôi