Em thư ký đã có chồng và giám đốc già Jun Suehiro khát tình , hắn vẫn là không ai nghe được. “Vậy mà sở hữu Đạo Binh khiến Sinh Tử Đạo Tử phải rút lui, Em thư ký cuồng dâm và giám đốc già Jun Suehiro nhiều nước xem ra ta đã đánh giá thấp kẻ này…” “Tuổi trẻ tu luyện Cấm Kỵ, trong tay cầm Đạo Binh… Cấm Kỵ không ra đã có thể xem là vô địch.” “Nói không chừng việc tác động đến thực tại, xóa đi ký ức của ta cũng là do hắn hoặc Cấm Kỵ nào đó sau lưng hắn gây nên.” Rơi vào trầm tư, hắn quyết định không thể vì lòng tham của