Em trai số hưởng được địt chị dâu Tsubasa Amami lồn đẹp , kéo ra khỏi cơ thể như ngũ mã phanh thây, không thể cản phá. Bất quá biểu lộ trên mặt Thời Địa không vì thế mà trở nên vui mừng, bởi vì ông ta đã nhìn thấy thứ vừa bị mình phanh thây ra chỉ là một Hình Nhân Hắc Ám thế mạng cho Lạc Nam. Còn Lạc Nam đã xuất hiện ở trước mặt Thời Diễm, Bị vắt kiệt tinh trùng bởi chị dâu Tsubasa Amami lồn khít tiếp tục phát động tấn công. “Chết!” Xích Tà Kích mang theo uy lực của 700 hành tinh, nơi cánh tay của Lạc Nam thì khảm lấy một đoá hoa Bỉ Ngạn đang bùng nổ. Bất quá cũng nhờ Thời Địa can thiệp mà Thời Diễm đã sớm làm