Giả vờ gạ nhưng được địt chị dâu Tsumugi Akari ngọt nước, không muốn giấu con, cũng không nói bừa đâu, thật là ba thích con mà! Ba lại nói như vậy làm Thuyền đỏ mặt. – Ba đừng có lèm bèm hoài, con biết rồi! Ý tứ của Thuyền rõ ràng, chỉ có người ngốc mới không nắm bắt được, mà ba thì không phải người ngốc. Ba nấu ăn mà tay chân cứ múa may, Giả vờ gạ nhưng được địt chị dâu Tsumugi Akari nứng lồn lộ rõ vẻ vui mừng. – Con nói vậy là chấp nhận ba thích con, phải không? – Ừa… Thuyền không thể né tránh nữa, chính mình cũng muốn xác nhận một lần với ba, sau này mọi sự liên quan đến tình dục đều dựa vào ba, nên cứ lờ