Giả vờ ốm để vụng trộm cùng nữ bác sĩ Minami Aizawa lồn múp , lực lượng mà chỉ Cấm Kỵ mới đủ khả năng sở hữu, nhưng không phải bất cứ thủ đoạn nào ở cấp Cấm Kỵ cũng ẩn chứa Quy Tắc Chi Lực. Giống như Vạn Phật Triều Tông, nó là Phật Kỹ Cấm Kỵ với uy lực kinh thiên động địa, công thủ toàn diện, lại còn gia tăng tu vi trong lúc chiến đấu, có thể nói là viễn siêu các loại Vũ Kỹ ở đẳng cấp Chí Tôn, Giả vờ ốm để vụng trộm cùng nữ bác sĩ Minami Aizawa nóng bỏng và như vậy đã là cực hạn của nó, không hề chứa đựng Quy Tắc Chi