Giám đốc già và nữ thư ký Jun Suehiro mông to, Mặt đỏ hơn. – Tường Vi, vậy con liền cẩn thận nhớ lại chi tiết lần kia, nhớ con lên đỉnh như thế nào, Giám đốc già và em nhân viên Jun Suehiro nóng bỏng sau đó xoa… – Dạ, được! Con dâu nhẹ nhàng đáp lại, sau đó liền nhắm mắt vừa nghĩ vừa xoa. Tôi khẳng định là nó không xoa được, vẫn bị kẹt ở điểm cận lên đỉnh, làm thế nào cũng không xong, tu vị này không dễ chịu, còn thời gian là bốn phút nữa là thuốc ở trong niệu đạo sẽ được giải, cũng là lúc hưởng liệu làm lên đỉnh sướng nhất phát tác. Tôi nắm bắt được thời gian này, còn bốn phút cuối tôi đã