Hiếp dâm luôn sếp nữ Mayuki Ito nhiều nước, mà chịu nổi, Hiếp dâm luôn nữ đồng nghiệp Mayuki Ito khát tình người bứt rứt khó chịu lắm. Phải có cái buồi đút vào nữa thì mới sướng thêm được, mới đã cơn thòm thèm. Không có buồi thật thì mình dùng buồi giả vậy. Các em, lấy nó ra làm cho bà sướng đi. – Cái con này, không ngờ mày cũng đĩ như vậy cũng chẳng kém con đĩ kia là mấy. Sao mày nói là chồng sắp cưới của mày vừa còn trẻ mà lại còn khỏe nữa. Vậy mà mày còn cần đến mấy cái thứ của nợ này làm gì. – Thì anh ấy trẻ và rất khỏe, sung mãn trong chuyện đó. Nhưng mà anh ấy cũng thường đi vắng