Ký hợp đồng thanh công cùng nữ đồng nghiệp Kami Anna mông to , chúng nữ trong mắt lóe lên dị sắc, nam nhân khi biểu lộ tự tin như vậy cực kỳ có sức hấp dẫn nha. Long Thần Chi Hậu cũng thoáng cái trở nên an tâm, bắt đầu ép hắn tuyên thệ. Để cho nàng vững tin, Chuyến công tác thành công với nữ đồng nghiệp Kami Anna nõn nà Lạc Nam thậm chí còn uống vào Thiên Đạo Thuỷ, sau đó nghiêm trang lên tiếng: “Lạc Gia Chi Chủ – Lạc Nam, tuyên thệ sẽ điều tra rõ ràng về việc mất tích của Long Thần cho… à quên nàng tên gì?” “Phốc!” Chúng