Lần đầu được vét máng vợ hàng xóm Aika Yumeno nõn nà , phúng mình, vừa như là đang khuyên bảo Đinh Nhị Cẩu vậy. – Em cho tới bây giờ cũng không có ý nghĩ gì với chị Chu Hồng Kỳ, mạng của em… tự em biết, tính của em không thích thấy người sang bắt quàng làm họ, cho nên em chỉ muốn dựa vào sự nổ lực bản thân chính mình để mà làm việc trên con đường quan trường… – Làm quan? Do đó chị muốn là để cho em biết gia thế của Chu Hồng Kỳ tại tỉnh Trung Nam là địa vị gì, Lần đầu được vét máng vợ hàng xóm Aika Yumeno lồn múp nghe xong rồi chỉ sợ em sẽ không còn nghĩ như vậy nữa. – Tiếu Hàn cười nói với giọng châm