Nam sinh may mắn và vợ của hàng xóm Momo Sakura lồn đẹp, cho dù có bôi hay không bôi cũng không quan trọng, nhưng do thuốc này của tôi có tính kích thích rất mạnh, Gạ địt chị hàng xóm Momo Sakura dâm đãng nên tôi muốn nó kích thích hơn mà thôi. Về phần trong lúc bôi thuốc, nếu lên đỉnh thì thời gian cơ vòng lỏng sẽ rất ngắn, điều này nhưng thật ra là từ lượng thuốc quyết định, mà muốn khống chế cũng rất đơn giản, nếu vợ đình chỉ không lên đỉnh, tôi đây liền đem dương vật dính thuốc đụ vào, khi bắn chĩa vào miệng tử cung, thuốc nhiều hơn dĩ nhiên là thời gian lỏng sẽ dài, làm cho nước tiểu của