Ngoại tình cùng nữ đồng nghiệp Mizuki Yayoi gợi cảm , còn sống liền sẽ diện kiến ngươi.” Nhàn Kiên vỗ vỗ lồng ngực, sau đó nhìn sang Nam Thiên Tố hành lễ: “Gặp qua đại tẩu.” Một tiếng đại tẩu này khiến Nam Thiên Tố vô cùng dễ chịu. Lạc Nam thấy vậy cũng nở nụ cười: “Nể mặt ngươi biết cách làm lão bà ta vui vẻ, liền thưởng ngươi một hồi cơ duyên.” “Cơ duyên gì vậy lão đại?” Nhàn Kiên hai mắt sáng rực. “Tiểu tử không nên thân, ngươi chẳng biết khách khí chút nào cả.” Nhàn Phong bất mãn mắng chửi. “Đối với người ngoài mới cần khách khí, Những lần lên đỉnh cùng nữ đồng nghiệp Mizuki Yayoi nóng bỏng quan hệ giữa ta