Ông chủ già số hưởng và nữ nhân viên Riri Nanatsumori cuồng dâm, hiện con mắt nhìn người tinh tường của ông. Bác Thắng và cô Hạnh rời nhà họ Hứa thì lập tức về nhà báo tin mừng cho bác Dũng và cô Dung biết. Do đó cô Dung lại thêm một lần nữa gọi điện cho tôi vừa đúng lúc tôi đóng cửa nhà để chuẩn bị ra xe. Chính vì thế mà khi lên xe tôi đã lập tức yêu cầu Nguyệt chuẩn bị tổ chức 3 đám cưới. Vậy nội dung cuộc gọi là thế nào, Ông chủ già số hưởng và nữ nhân viên Riri Nanatsumori lồn đẹp tại sao lại có 3 đám cưới, là đám cưới của ai? Sau khi bác Thắng và cô Hạnh rời khỏi nhà để qua nhà họ Hứa nghe ngóng thì ở nhà của bác