Phim set doggy vợ hàng xóm Mino Suzume nõn nà , nhân kia, chỉ có những người nào thật sự được hắn công nhận là nữ nhân của hắn, Lén lút vét máng em vợ hàng xóm Mino Suzume lồn hồng Chu Hằng mới không cho phép ai động vào, còn loại nữ nhân như vợ Chu Kiếm Minh, hắn chỉ coi là một cái lồn biết rên mà thôi! Chu Hằng tiếp tục đến gần vợ Chu Khảm, nàng này mới 17 tuổi, thân thể đang trong thời kỳ phát dục, vì vậy có một loại sức sống cănh tràn. – Ngươi, ngươi đừng lại đây! Thiếu nữ hữu khí vô lực lực