Thanh niên nhút nhát và đàn chị Maeda Momoko khát tình, trẻ mồ côi của tỉnh đó luôn. Đã có định hướng là sẽ lấy Lào Cai để làm bàn đạp vững bước trên con đường công danh lập nghiệp nên tôi cũng phải bàn với Nguyệt về các dự định, Bất ngờ khi được địt nữ HLV gym Maeda Momoko lồn hồng kế hoạch của mình. Phải có kế hoạch sớm để lấy thành tích mà thăng tiến nhanh hơn. Ở lâu đài của Nguyệt đã lâu thì tôi cũng được biết là gần đấy có sân golf của ông thủ tướng. Tôi và Nguyệt đang ấp ủ kế hoạch xây lâu đài như kiểu Châu Âu ở trên ngọn núi nên tôi cũng muốn xây dựng một sân golf ở Lào Cai, vừa để giải trí vừa để