Trễ chuyến tàu ngủ nhờ nhà nữ cấp trên Minami Aizawa mông đẹp, khách sáo rồi, Trốn vợ ngoại tình với em đồng nghiệp Minami Aizawa thèm cặc tôi giúp anh vốn là việc nên làm mà thôi. Chuyện này cũng không có gì to tát để nhọc lòng lắm đâu mà nghĩ đến chuyện thụ lộc. Còn về phần hai người Chiến và Lợi là bạn của anh Trung thì ngay buổi tối sau khi có thông báo về việc xử lý cái tên có ý định làm hại Quỳnh thì tôi đã điều An và Nguyệt đến để cho hai người vui vẻ rồi. Đến sau lại có tin vui báo về thì tôi lại điều thêm hai cô giáo là Huyền và Thanh Trúc tới. Tối hôm qua sau khi nhận được tin vui báo về thì tôi đang làm