Trú mưa cùng sếp nữ Aika Yamagishi vắng chồng, một lúc nữa thì cô Ngân cũng lên đỉnh và cũng đến lúc để cho hai người đi bệnh viện. Vì thứ nhất là tôi còn phải làm với Quỳnh nữa. Thứ hai là tôi muốn nhìn thấy toàn bộ cơ thể của hai chị em Yến. Và cuối cùng là tôi cảm thấy có bác Nghĩa ở đây thì cô Ngân làm tình không được thoải mái lắm, luôn phải cố kìm nén cảm xúc mặc dù là thuốc kích dục đã có hiệu quả. Tôi bảo hai người cứ ra cửa bảo anh Trung, Tình một đêm cùng nữ giám đốc Aika Yamagishi thèm cặc anh Trung sẽ dẫn ra xe và xe sẽ đưa hai người thẳng tới bệnh viện. Khi hai người ra khỏi cửa rồi