Về quê chơi được chén mẹ kế Shirakawa Minami lồn đẹp, thành âm đạo của phụ nữ nhanh chóng chặt lại hơn nữa bắt đầu không thể khống chế được mà mấp máy, cho nên đàn ông dĩ nhiên là được hưởng phúc rồi, hơn nữa nước dâm cũng sẽ chảy đầm đìa không thôi, trước đó dưới tác dụng của thuốc được sung sướng là điều hẳn nhiên, nhưng mà khi tác dụng của thuốc qua đi, thì dược tính của thuốc vẫn kéo dài cho nên sẽ có tác dụng lần nữa. Hơn nữa loại thuốc này cũng có tính gây nghiện rất lớn, Về quê chơi được chén dì ghẻ Shirakawa Minami lồn hồng sau khi dùng thuốc rồi mà không liên tục lên đỉnh bảy tám lần thì sẽ