Vừa dậy thì đã được chén vợ chủ nhà Kana Morisawa thiếu thốn , chắc hẳn là muốn biết thêm về cái gọi là “Vạn Cổ Đạo Thống” của mình. Bất quá hắn cũng như Diệm Lãnh mà thôi, Vụng trộm mỗi ngày cùng vợ của chú Kana Morisawa lồn hồng đối phương bịa ra Tử Thần Cung để đánh lạc hướng tất cả được, hắn làm sao không dám bịa ra Vạn Cổ Đạo Thống? Thế giới này quá lớn, lớn đến mức ngươi không biết được có bao nhiêu tồn tại đang bí mật lánh đời, vậy nên chỉ cần chưa có chứng cứ, không ai dám khẳng định Vạn Cổ Đạo Thống là có