Vụng trộm mọi lúc cùng chị dâu Ohana Non mông to , dàng thu Ẩn Thanh Ảnh vào trong tay, có được mỹ nhân hầu hạ, đồng thời tiện thể thu phục Ẩn Không Tộc về dưới trướng. Kết quả Ẩn Thanh Minh đột phá Cửu Cảnh Chí Tôn, trở thành nhân vật mà Thời Không Tộc cũng phải xem trọng. Tuy rằng không cam tâm, Thời Phá Vân cũng biết đây đã là cục diện không thể thay đổi. “May cho các ngươi, không có lần sau.” Để lại một câu uy hiếp, Thời Phá Vân hướng ba vị Trưởng Lão phất tay: “Chúng ta đi!” Ẩn Thanh Minh híp mắt nhìn mấy tên này, Em trai mới lớn bị thịt bởi vợ của anh trai Ohana Non thiếu thốn vừa rồi hắn chỉ mở miệng uy