Vụng trộm tại chỗ làm cùng chị đồng nghiệp Julia nõn nà , nắm tay hai nữ, hắn cảm thấy các nàng quyết định cũng có lý. Bản thân hắn có Hệ Thống, có Thiên Cơ Lâu, Vụng trộm tại chỗ làm cùng chị chủ quán Julia khát tình có Kim Nhi… việc gia nhập vào học viện chỉ để tìm chỗ dựa chơi với đám thiên kiêu khác mà thôi, không cần phải quá mức phụ thuộc vào học viện, càng không cần các thê tử cũng gia nhập. Chỉ cần hắn có thể vang danh Trung Châu, thu thập đại lượng Điểm Danh Vọng, đến khi đó các nàng muốn gì mà không được? Hệ Thống hiện tại ngay cả đồ vật Cấm Kỵ cũng đã có tỷ lệ xuất hiện rồi. “Chúng ta cũng nghe