Chuyến du lịch sung sướng cùng con dâu Nina Kosaka lồn đẹp , đầu tiên của Thần Tộc đã thất bại, đang đóng quân ở phía đối diện, chờ đợi mệnh lệnh. Ứng với Quỷ Tộc, Thần Tộc cũng có Thất Đại Tộc cường đại phân biệt là Đế Thần Tộc, Chiến Thần Tộc, Cự Thần Tộc, Quang Thần Tộc, Lôi Thần Tộc, Hồn Thần Tộc và Pháp Thần Tộc. Nhìn từ trên không trung xuống, Bố chồng làm liều địt con dâu Nina Kosaka mông to có thể thấy quy mô quân đội của Thần Tộc thật sự khủng bố vô cùng. Ngoại trừ bảy đội quân của Thất Đại Thần