Ông chủ nhà số hưởng và nữ nhân viên trẻ Ai Hongo lồn khít , nhục mạ này có lẽ ngày ngày diễn ra trước mặt. – Tên phế vật kia còn không chịu từ bỏ sao? – Hừ, không từ bỏ thì làm được gì, bao nhiêu y sư đều xem rồi, người nào cũng nói hắn không bệnh không tật, Vụng trộm tại chỗ làm cùng nữ nhân viên trẻ Ai Hongo vú to không thể tu luyện chính là tư chất bản thân hắn quá kém! – May mắn gia tộc còn có chúng ta, nếu không yêu thú đến xâm phạm thì mọi người chỉ có chờ chết. – Rõ ràng là phế vật, nhưng mà ăn cơm lại nhiều