Phim sex tình một đêm với nữ thư ký Houjou Maki dâm đãng , chỉ cần tu vi đạt tới Luyện Huyết Cảnh liền có thể trở thành trưởng lão, không liên quan tới tuổi tác và bối phận. Một khi trở thành trưởng lão, như vậy liền tiến vào quyền lực trung tâm Chu gia, nắm giữ quyền lực không biết cao hơn bao nhiêu so với gia chủ có tính tượng trưng! Gia gia Chu Khảm là Chu Hiến Minh, Phim sex tình một đêm với nữ thư ký Houjou Maki dâm đãng chính là tồn tại Luyện Thể tầng mười hai, là đệ nhất cao thủ Chu gia, cũng là trưởng