Giải tỏa cơn nứng cho em hàng xóm Hikari Aozora thiếu thốn , – Này người anh em, bộ em không có nơi nào đi chơi Tết à, mới đầu năm mùng hai đấy, hôm nay anh lái xe cùng với bí thư Khấu chạy lăng quăng suốt một ngày, Ông già số hưởng và vợ hàng xóm Hikari Aozora mông to bây giờ mới buổi tối em lại đem anh lôi ra ngoài này. – Đỗ Sơn Khôi bất mãn nói. – Hừ chỉ có anh mới không có chỗ nào để đi, tết đến rồi anh cũng không đi thăm thầy của anh, đó chính là bất hiếu nha, em kéo anh ra ngoài này, đây là giúp cho anh báo hiếu, vậy mà còn oán trách em. – Đinh Nhị Cẩu được dịp khoe mã nói. – Nhị Cẩu à, em muốn nhờ