Em chồng số hưởng và chị dâu Tsubasa Amami dâm dục, người già đem ra uống, Em chồng số hưởng và chị dâu Tsubasa Amami cuồng dâm không biết sau này nó có vấn đề gì với các thanh niên không! Hôm nay là bữa liên hoan đầu tiên mà mình và Phương xuất hiện với tư cách người yêu của nhau – tất nhiên là 2 đứa tự ngầm hiểu với nhau thôi. Chắc vì thế mà Phương e thẹn hơn, bình thường Phương đã hiền và ít nói, nhất là chỗ đông người rồi, hôm nay lại càng ít nói hơn nữa, cả buổi chỉ mỗi việc ngồi cạnh gắp và gắp, ai nói gì thì cười góp vui rồi lại …….gắp. – Tôi sắp thành con lợn rồi, đừng gắp nữa, ăn đi. – Ăn đê. Vỗ béo để thịt. – Lợn này không ăn thua, phải lợn Úc cơ – Im ngay không? Lúc ấy đừng có khóc… … – Hai đứa kia không ăn ngồi chim chuột nhau! – Blablabla – Kệ bọn tao. – Tao mời cả 2 đứa mày 1 chén